El voluntari es converteix en el punt d’unió dels nostres usuaris amb la societat.

Moltes de les tasques diàries fora dels centres difícilment es podrien dur a terme sense l’ajuda dels voluntaris. Persones que, d’una manera altruista, dediquen part del seu temps a ajudar els altres.

Sota les instruccions dels directors, els voluntaris fan companyia als residents, els acompanyen en les seves sortides particulars i participen en activitats lúdiques col·lectives. Actualment col·laboren amb la Fundació un nombre de voluntaris no inferior als 200.
Els voluntaris compten amb una assegurança en el desenvolupament de les seves tasques.

Si vols més informació, truca al telèfon 93 451 46 19 o escriu al correu fundacio@llarsamistat.org

Com pots col·laborar?

Segons la teva professió, aptituds, temps lliure, edat i, sobretot, amb una actitud generosa envers les persones amb mancances. En definitiva, d’una manera o altra tothom pot col·laborar.