Durant la setmana els residents de la Llar Oxalis han pogut gaudir de la primera novel·la de Clàudia Mollfulleda, germana de la Mónica resident del centre. “El Vol dels Caderneres” els ha encantat. Com també els va entusiasmar la seva anterior publicació “De cua d’ull” a la que un grup de residents va assistir a la presentació.