El Patronat

President:

Josep Mª Colon Bofill

Vicepresident:

Lluís Ibàñez Subirós

Vicepresident segon:

Joan Buscà Ambrós

Tresorer:

Joana Suñer i Peris

Vocals:

Xavier Matas i Queralt

Josep Navarro i Miralles

Jordi Sot Ball-Llosera

Pere Berga Martí

Secretari:

Berta Casas Sabata

Direcció

Director General:

Dr. Josep Mª Colón Bofill

Adjunta a Direcció:

Virgínia Garcia

Directors  Tècnics

Llar Oxalis: Sílvia Fàbrega

Llar Joan Trias: Adolfo Guillén

Llar Terres de Ponent: Anna Peiró

MIC’s Sant Jordi: Guillermo Pfaff

Llar La Gavina: Antonio Rodríguez

Llar Nova: Mª José Salvador

Llar Can Llovera: Mireia Soler

Llar Emilio Benedetti: Emília Valls