A finals d’estiu de 2021 es van acabar les obres de modernització dels ascensors a la Llar Joan Trias, millorant el confort i accessibilitat dels usuaris de la Llar: responent a les seves necessitats i superació de barreres.

Cal destacar i agrair el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb càrrec a l’IRPF de 2020  de cara al finançament del projecte.