Com a bons gironins, els usuaris i residents de la Llar Oxalis han gaudit de multitud d’activitats que s’han celebrat a Girona en motiu de la Festa Major de la ciutat. Per grups han sortit a un concert, han passejat per les parades i atraccions, han visitat la Fira de Mostres, etc. Tot seguint les mesures de seguretat i prevenció contra la Covid-19.