Llars de l’Amistat Cheshire gestiona vuit centres a Catalunya on es proporciona la cura i les ajudes necessàries a persones amb discapacitat física.

El treball dels professionals de les Llars és el pilar fonamental que mou el dia a dia de les residències. Al seu torn, però, és important la col·laboració dels voluntaris per realitzar i donar vida als residents, sobretot fora de les llars. Algunes de les seves tasques poden ser l’acompanyament per passejar, anar de compres o al cinema i, en moltes ocasions, convertir-se en amic de referència del resident.

Aquesta és la principal forma en què pots col·laborar amb nosaltres, però també pots fer aportacions econòmiques, segons la teva conveniència, al compte núm .:

“La Caixa”: ES86 2100 0555 34 0201381965

Aquestes aportacions econòmiques tenen beneficis fiscals en la declaració de la renda de les persones físiques i en l’impost de societat de les persones jurídiques.