Cada vegada amb més freqüència, les empreses incorporen la responsabilitat social com a part de la seva filosofia d’actuació. És la implicació de l’empresa amb la comunitat, ajudant amb la seva aportació a la resolució de problemes que interessen a la ciutadania.

La Fundació Llars de l’Amistat Cheshire ofereix a aquestes empreses la possibilitat de col·laborar amb els projectes de millora dels serveis de la Fundació.

Les empreses podeu col·laborar amb la Fundació en el finançament de projectes en les Llars, amb aportacions econòmiques o amb donacions dels propis béns i serveis que les empreses produeixen.

Si desitges més informació, contacta amb: fundacio@llarsamistat.org