L’esport per discapacitats físics

El CE Llars de l’Amistat Cheshire és una entitat sense afany de lucre dedicada a la pràctica d’esports adaptats per a persones afectades de grans disminucions físiques. La finalitat última del CE Llars de l’Amistat Cheshire és oferir el màxim de qualitat de vida als seus socis a través de la pràctica esportiva. El Club Esportiu Llars de l’Amistat Cheshire queda consolidat en el mes de novembre de 1996.

Actualment el Club està format per esportistes afectats de paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques, amb el suport de voluntaris formats especialment per a aquestes activitats d’esport adaptat i d’assistència als esportistes.
El nostre Club és membre de l’Assemblea de la Federació Espanyola d’Esports per a Paralítics Cerebrals i membre de l’Agrupació Esportiva Catalana dels Paralítics Cerebrals.

Criteris sobre l’esport per a persones amb discapacitats físiques

La finalitat que es persegueix amb l’activitat esportiva per a persones afectades de disminució física és la mateixa que es pot pretendre a escala general, és a dir, el manteniment i el desenvolupament físic, la maduració psicològica i un procés de sociabilització de l’individu.

Creiem que l’esport, en el camp de la disminució física, és un valuós instrument rehabilitador i integrador, que permet als afectats que el practiquen un millor desenvolupament físic, crea criteris de superació per afrontar situacions de la vida quotidiana i potencia actituds que faciliten la normalització social de les persones amb disminució física. Es pretén que l’esportista tingui la possibilitat de potenciar les seves habilitats físiques, contribuint així a la prevenció de la seva pèrdua de funcionalitat física, a la millora de la seva salut i de la seva qualitat de vida. El coneixement del seu cos permet a l’afectat conèixer les seves limitacions físiques, dotant, així, de criteris de situació dins del seu entorn habitual.

La pràctica esportiva ocupa una part en la vida social de les persones. La preparació de l’esdeveniment, les expectatives d’èxit o de fracàs, la interrelació amb els companys, els familiars i els altres grups que participen en l’activitat estimulen la comunicació, i es va solidificant la conducta de l’individu.

D’altra banda, les activitats esportives són un aparador d’un grup específic de població. És una forma més de sensibilització, en què poden demostrar el que poden fer malgrat les seves limitacions físiques, de comunicació i de desplaçament, i enfrontant-se a l’hostilitat del medi on desenvolupen les activitats.

L’esport no ha de ser necessàriament de competició, simplement la pràctica esportiva per plaer ja és un pas cap al concepte de salut, de creixement personal i de la millora de la qualitat de vida.

La finalitat del CE Llars de l’Amistat Cheshire és potenciar les habilitats físiques i psíquiques individuals dels esportistes del Club, a través de l’activitat esportiva adaptada per a afectats de paràlisi cerebral i disminuïts físics, per aconseguir el màxim rendiment esportiva i d’autonomia personal , ajudant, així, a millorar la seva qualitat de vida.

Els objectius generals del CE Llars de l’Amistat Cheshire per a la temporada són els següents:

  • Manteniment físic per a afectats de paràlisi cerebral i disminuïts físics, per ajudar a millorar la seva mobilitat funcional o perquè no perdin la que ja tenen.
  • Aprenentatge d’esports adaptats.
  • Potenciació dels esports adaptats de competició per als esportistes iniciats a la pràctica esportiva adaptada, segons la seva capacitat medicofuncional.
  • Creació i formació de grups de voluntaris especialitzats per donar suport a les activitats esportives adaptades.

Esports practicats

Els esports que es practiquen compleixen la reglamentació de la Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CP-ISRA). La CP-ISRA és una organització que acull 35 federacions d’associacions nacionals (entre elles, la Federació Espanyola d’Esports per a Paralítics Cerebrals – FED-PC), i és membre de l’IPC (International Coordinating of World Sports Organisations for Disabled), el màxim organisme responsable dels Jocs Paralímpics.

La CP-ISRA és una organització interessada en proveir més oportunitats a les persones afectades de paràlisi cerebral a tot el món ia reunir les condicions per a ser part i gaudir de la més àmplia varietat d’esports i d’activitats d’oci a tots els nivells.

En referència a l’esport de competició, ha creat vuit classificacions, basades en el perfil funcional que permeten a aquelles persones que vulguin competir fer-ho en igualtat de condicions, fins i tot si estan greument afectades.

Dins de la minusvalidesa física i, amb més incidència, dins de la paràlisi cerebral, ha situacions molt diferents, pel que es fa necessari agrupar els esportistes per categories o classes, segons el seu nivell de discapacitat.

Aquest sistema de classificació garanteix als esportistes la igualtat d’oportunitats en competir, independentment del seu nivell d’afectació. Així, les diferències en els resultats esportius s’hauran als entrenaments, al nivell personal ia l’experiència competitiva.

La Federació Espanyola d’Esports per a Paralítics Cerebrals – FED-PC, seguint les normes de la CP-ISRA, estableix vuit categories:

Classe 1: Utilitzen la cadira de rodes i són esportistes amb el major nivell de minusvalidesa física. No poden moure la cadira manualment amb funcionalitat i la majoria d’ells utilitzen cadires motoritzades.

Classe 2: Utilitzen cadira de rodes i poden moure, encara que amb grans dificultats. Alguns desplacen la cadira amb les cames i formen una categoria específica dins d’aquesta classe.

Classe 3: Utilitzen cadira de rodes però les seves possibilitats de moviment són més grans. Tenen dificultats en el control del tronc i en la coordinació manual.

Classe 4: Utilitzen cadira de rodes, la seva autonomia és màxima, i es desplacen ràpidament i amb facilitat, i el seu control del tronc i els braços és normal.

Classe 5: Són ambulants, encara que tenen força dificultat per desplaçar-se i molts d’ells utilitzen bastons o crosses.

Classe 6: Són ambulants, fonamentalment amb problemes de coordinació de moviments i equilibri.

Classe 7: Són ambulants. Aquesta classe agrupa els esportistes amb hemiplegies.

Classe 8: Són ambulants. Han lesions mínimes que, funcionalment, afecten molt poc el rendiment esportiu.

Els esports adaptats per a esportistes amb disminució física que es practiquen al CE Llars de l’Amistat Cheshire són: ATLETISME, BOCCIA, CICLISME, eslàlom, HÍPICA, a més de la promoció d’activitats esportives de lleure.

ATLETISME

Dins del ATLETISME, es practiquen la majoria d’especialitats. Aquest esport possibilita la participació de tots els atletes, sigui quin sigui el seu nivell d’afectació, perquè se’ls agrupa per categories i s’estableixen proves adaptades o específiques per a cadascuna d’elles.

Així, per exemple, en les carreres es desenvolupen proves de 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 i relleus, i, en les categories de cadira de rodes, cada esportista pot córrer en dos carrils. En llançaments es fan alguns tan coneguts com el pes, el disc i la javelina, i altres més específics, adaptats i reglamentats per la CP-ISRA per als més afectats, com són els llançaments de saquets de distància, precisió o alçada per a la classe 2 i 6. També hi ha proves de llançament per a atletes que tenen el major nivell de funcionalitat en les cames, com el llançament de pilota medicinal i el kick ball, proves realitzades per la classe 2 cames.

Les normes que s’apliquen a la competició coincideixen amb les de la Federació Internacional d’Atletisme, incloent algunes modificacions en referència a les proves específiques ia les curses de cadires de rodes.

BOCCIA

El joc de la boccia es remunta a la Grècia clàssica. La van rescatar a la dècada dels 80 en els països nòrdics, els quals la van adaptar per a persones amb minusvalideses. Aquest esport té una semblança amb les botxes, encara que es diferencien en el material, les dimensions, les línies del camp i algunes regles de joc. Es pot disputar en equips, per parelles o individualment.

La boccia és una activitat esportiva que possibilita la participació d’esportistes amb alts nivells d’afectació física. Al nivell de competició només hi participen les classes 1 i 2, repartides en 6 divisions, i és un esport paralímpic específic de la paràlisi cerebral.

El material de boccia està format per 13 pilotes revestides de cuir: 6 blaves, 6 vermelles i 1 blanca. Totes són de la mateixa mida i pes. Per als jugadors que no tinguin la capacitat de prensió, hi ha unes adaptacions, les canaletes, que els permeten poder dirigir els llançaments i fer-los efectius. El camp de boccia té unes mesures definides i determinades per la CP-ISRA.

Es tracta d’una activitat de gran interès, no només en la vessant esportiva, sinó com a mitjà adequat d’utilització del temps de lleure, que té la base, sens dubte, en les possibilitats pedagògiques i educatives que poden plantejar-se a partir de la boccia . A més, és una activitat possible i molt útil per a persones amb grans deficiències físiques, ja que aquest últim aspecte és la raó de l’inici de la boccia en molts llocs i centres d’educació i atenció a la paràlisi cerebral del nostre país.

CICLISME

El ciclisme és un dels esports més complets per a les persones afectades de paràlisi cerebral, ja que pot ser utilitzat per a rehabilitació, oci o com a esport competitiu.

La possibilitat d’utilitzar bicicletes i tricicles permet a persones amb problemes d’equilibri accedir a aquest esport. La competició es regeix per les normes de la Federació Internacional de Ciclisme.

Permet la participació de persones afectades de paràlisi cerebral des de la classe 2 fins a la 8, en tricicle o en bicicleta, i agrupats en 4 divisions.

Les proves que es realitzen són circuits urbans contrarellotge de 1.500, 3.000 i 5.000 metres, i una prova de ruta de 20 km.

ESLÀLOM

L’eslàlom ofereix, amb la seva pràctica, una possibilitat idònia per desenvolupar el potencial físic de la persona, així com per millorar l’ús del seu mitjà de desplaçament: la cadira de rodes.

L’eslàlom és una cursa d’obstacles contra, i s’encarrega de crear “problemes” de manera artificial: girs, canvis de sentit, rampes, etc., que exigeixen de l’esportista rapidesa, coordinació i tècnica per finalitzar el recorregut fixat en el mínim de temps possible i fent el mínim nombre d’errors.

La pràctica de l’eslàlom està oberta tant als esportistes amb cadires manuals com amb cadires elèctriques, englobant les classes 1, 2, braços i cames, 3 i 4, en 5 divisions. Està reglamentat en la seva totalitat per la CP-ISRA.

HÍPICA

El Club Esportiu Llars de l’Amistat Cheshire, juntament amb el Centre d’Alt Rendiment Equí OPEN, participa esporàdicament en activitats de competició oficial o open en la modalitat de doma amb dos genets.